Ana Sayfa Aktuel İnsan bedeni ekonomi için dramatik şekilde önem kazandı, pazarın kurbanı oldu! Sosyal medyayı sallayan görseli rötuşlama

İnsan bedeni ekonomi için dramatik şekilde önem kazandı, pazarın kurbanı oldu! Sosyal medyayı sallayan görseli rötuşlama

0

Fizyolojik güzellik takıntı şekline geldi. Klinik Psikolog Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu, ‘takıntı’ şekline Kovid-19 sonrası çoğalan ‘zoom’ görüşmelerinin da etken bulunduğunu söylemiş oldu. Şalcıoğlu, paracı sistemin kişi vücudunu ekonomik pazar şekline getirdiğine dikkat çekti.

Bugün ortalama 70 milyar dolarlık güzel duyu işlem ve operasyon pazarının 2030 senesinde 145 milyar doların üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. İnsanların gövde memnuniyetsizliğini, görünüş şüphesini arttıran her çeşit gelişme bu pazarın büyümesine destekde bulunuyor. İnsanın özüyle memnuniyetsizliği arttırmanın değişik alanlarda yapıtları pazarlamak amacıyla çalışmaya yarayan bir strateji bulunduğunun bilincinde olan paracı sistem de görsel sanatta ideal hanım ve adam imgeleri yaratmaya devam ederek kişi vücudunu büyük bir ekonomik pazar şekline getiriyor.

Davranış Incelemeleri ve Tedavileri Merkezi kurucusu, Klinik Psikolog Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu aydinlik’ın sorularını yanıtladı.

Güzel duyu operasyonlarda bilhassa pandemi geçen süreyi ve sonrasında artma gözlemleniyor. Kimseler niçin güzel duyu operasyonlar yaptırma gereksinimi hissediyor?

Memnun olduğumuz bir gövde imgesine haiz olmak ruhsal olarak iyi hissetmemizde mühim bir mekana haizdir. Gövde imgesi, bedenimiz ve onun görünüşü hakkında fikir ve duygularımızın bütünüdür. Bu imgenin arasında haiz olduğumuz hakiki bedenimiz, ideal olarak gördüğümüz gövde ve başkalarına görünmüş olduğu şekliyle gövde algımız mekan alır. Hakiki bedenimiz ile ideal olarak gördüğümüz gövde arasındaki fark açıldıkça memnuniyetsizliğimiz yükselir. Bu memnuniyetsizlik kimi zaman insanlarda tasa sorunları, depresyon (çöküntü), yeme bozuklukları, intihar fikirleri, takıntılar benzer biçimde pek oldukca ruhsal probleminin temelinde yatabilir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

MEMNUNİYETSİZLİĞİ ARTIRACAK GELİŞMELER

Modern yerkürede bu memnuniyetsizliği arttıracak gelişmeler birbirini kovaladı ve insanlık zamanı süresince esasen mühim olan fizyolojik güzellik 21. asırda bir takıntı şekline geldi. Bu gelişmelerin başlangıcında 2000’li yıllarda yaşamımıza giren toplumsal medyanın bulunduğunu dile getirmek hatalı olmaz. Toplumsal medya yüzünden geçmişten oldukca değişik olarak fotoğraf, video benzer biçimde görsellerimiz vesilesiyle dünyayla ve insanlarla etkileşime girmeye başladık. Bu görsellerde iyi mi göründüğümüz çoğumuz amacıyla her geçen gün çoğalan bir ehemmiyet kazanmıştır. Üstelik toplumsal medya platformlarını sunmuş olduğu görseli rötuşlama, filtreleme uygulamaları ile değiştirebilme, bireylerin şahıslarını ideal gördükleri özellikleriyle sergileyebilmelerine destek oldu. Fakat hakiki gövde ve surat ile ideal olarak sergilenen gövde ve surat arasındaki fark gittikçe açıldı, memnuniyetsizlik arttı ve bir çok şahıs bu memnuniyetsizliği gidermek amacıyla güzel duyu işlemlere ve cerrahi operasyonlara baş vurmaya başladı. Kovid-19 pandemisi esnasında toplumsal medya kullanımındaki artma bu çeşit güzel duyu girişimlerin artmasında güçlü oldu.

ZOOM ETKİSİ

Sadece minimum toplumsal medya kadar güçlü olan bir ayrı gelişme pandemi süresi boyunca insanların konuttan bilgisayar karşısında video konuşma uygulamaları vesilesiyle şahıslarını de ekranda görerek toplantılara katılmaları oldu. İnsanların canlı bir halde toplantılarda şahıslarını fizyolojik özellikleriyle görmeleri iyi mi göründüklerine amaçlı hassasiyetlerini arttırdı ve ideal yüzlerinin, bedenlerinin ardından koşmaları güzel duyu işlemelere isteği arttırdı. Hakiki bir teşhis olmasa da bu vaziyete ‘Zoom Dismorfisi’ ismi verildi. ‘Dismorfi’ gövde idrağı bozukluğu anlamına gelen bir psikiyatri terimi. Bugün ortalama 70 milyar dolar olan güzel duyu işlem ve operasyon pazarının 2030 senesinde 145 milyar doların üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. İnsanların gövde memnuniyetsizliğini, görünüş şüphesini arttıran her çeşit gelişme bu pazarın büyümesine destekde bulunuyor.

EKONOMİK PAZAR

Medyanın dizi ve filmlerin bu çoğalışlara tesiri nedir?

Görsel sanatlar devamlı bir halde kişi vücudunu mevzu almıştır ve betimlemiştir. Bunu ilk çağlardan başlayarak resimde, heykelde görebiliriz. Sanatçılar bu eserleri üretirken bir taraftan kişilere iyi mi gördüklerini eklerken bir taraftan da kişilere ne oldukları ya da ne olmaları icap ettiğini de yansıtıyorlardı. Modern yerkürede diziler ve filmler “ideal kişi vücudunu” yansıtan en yaygın görsel sanat olabilir. İnsanlar izledikleri dizilerde ve filmlerde karşılaştıkları karakterlerden etkilenerek onları fizyolojik ve ruhsal özellikleriyle kendilerine model olarak alabiliyorlar, onlara benzemeye çalışıyorlar. Bu uğurda saç boyama benzer biçimde görece suçsuz değişimlerden ağır rejimlerle ya da olağan dışı sporla zayıflamaya, güzel duyu işlemlerden operasyon masasına yatmaya varan trajik adımlar atabiliyorlar. İnsanın özüyle memnuniyetsizliği arttırmanın değişik alanlarda yapıtları pazarlamak amacıyla çalışmaya yarayan bir strateji bulunduğunun bilincinde olan paracı sistem de görsel sanatta ideal hanım ve adam imgeleri yaratmaya devam ederek kişi vücudunu büyük bir ekonomik pazar şekline getiriyor.

BİREY ÖZELLİKLERİNE YABANCILAŞTI

Bilhassa delikanlı zamanlarında olan bireylerin dudak, göğüs dolgusu benzer biçimde işlemler yaptırdığı ve bireylerin birbirine benzerliğinin arttığını gözlemliyoruz…

İnsanlar benzeyen güzellik standartlarına ya da idealize edilmiş fizyolojik özelliklere maruz kaldığından benzer çeşit güzel duyu değişimlere başvuruyorlar ve meydana birbirine büyük seviyede benzeyen basmakalıp kişi formları çıkıyor. Ferde özgü karakteristik özellikler güzel duyu girişimlerle kaybolmaya başladı. Kişinin kendini başkalarından ayrıştıran özelliklerine bu aşama yabancılaşması, ayrıca düşmanlaşması uzun solukta hem ferdin ruhsal sıhhati hem de sosyal esenlik amacıyla negatif neticeleri olması bekleniyor bir olgu.

EBEVEYNLER RIZA GÖSTERMEMELİ

Bu aşamada anne babalar neler yapabilir? Gençler amacıyla neler öneri edersiniz?

Bu aşamada anne babalar ilk olarak 18 yaşından ilkin evlatlarının bu çeşit güzel duyu girişimler ya da operasyonlar geçirmesine rıza göstermemeli. Anne babalar bunlara olması gerekenden çabuk bir noktada rıza verdiklerinde aslına bakarsak birbiri ardına gelecek ayrı girişimlere kapı açmış olacaklar. Şundan dolayı bir kere bu çeşit girişimleri geçiren insanlar çoğu zaman durmayıp daha fazlasını yaptırmaya devam ediyorlar. Bununla beraber ebeveynlerin tarafından gövde imgelerine amaçlı tutumlarının da çocuklarına model oluşturduğunu unutmamak gerekir.

ÖRNEK OLUŞTURUR

Şayet ana baba tarafından memnuniyetsizliğiyle güzel duyu girişimlere tekrarı olan bir halde baş vuruyorsa, ne kadar çocuğuna rıza vermese de ona negatif bir emsal oluşturur. Bu mevzuda oldukca ortalı bir duruş sergilemeleri gerekir. Anne babalar evlatlarının şahıslarını rötuşlayarak yaptıkları paylaşımlar amacıyla de sınırlar çizmeli, buna en aşağı düzeyde izin vermelidir. Şundan dolayı rötuşlama gövde memnuniyetsizliğini kamçılayan bir yapma. Son olarak anne babalar evlatlarının toplumsal medya hesaplarında onları negatif etkileyebilecek hesaplara amaçlı gözlerini açılmıs tutmalı ve yapıcı bir yazışma arasında çocuklarını bu hesapların negatif tesirleri üzerinde uyarmaları destek olacaktır. Güzel duyu girişim ya da operasyon mevzusunda ısrar eden davranan evlatları bu mevzuda bilgili bir ruh sıhhati uzmanıyla görüştürmeyi ana baba kesinlikle düşünmelidir.

DEVLETİN ATMASI GEREKEN ADIMLAR

Bu mevzuda devlet kurumlarının atması ihtiyaç duyulan adımlar nedir?

Bunca bireysel kullanımın devletler tarafınca regüle edilmesi epey güç fakat atılabilecek kimi zaman adımlar var. Toplumsal medya üstünde yaygın reklam ve pazarlama ile güzellik standartları ve bunlara erişim vasıtaları kişilere, bilhassa de gençlere empoze edilmiş olduğu amacıyla ilk olarak devletlerin bu çeşit reklamları ve pazarlamayı denetlemesi ve sınırlamalar getirmesi yerinde bir adım olur. Bu doğrultuda toplumsal medya şirketlerini platformlarında paylaşımı yapılan içerikler mevzusunda daha mesuliyet taşımaya zorlayacak yasaların düzenlenmesi gerekir.

Bilhassa toplumsal medyanın gövde memnuniyetsizliği, gövde tasası, depresyon (çöküntü), yeme bozuklukları benzer biçimde ruhsal problemler üstünde tesirini gösteren bilimsel bulgulara dayanarak devletlerin toplumsal medya şirketlerini bu sorunların gelişme riskini gözeten reklam kuralları uygulamasını sağlaması ve bunu yapmadıkları takdirde kuvvetli yaptırımlar uygulaması önerilebilir. Benzeyen tarzda insanların fizyolojik özellikleri üstünde ayrımcılığa, zorbalığa, mobbinge uğraması söz mevzusu olduğunda hesapların takip edeni ve yaptırımların uygulanması destek olabilir.

FRANSA VE NORVEÇ ÖRNEĞİ

Vatan haricinde meydana getirilen uygulamalar var mı?

Öteki taraftan Fransa’nın yapmış olduğu benzer biçimde yüzlerini ve bedenlerini paylaştıkları görsellerde rötuşlayarak halleden bireylerin bunu paylaşımlarında deklare etmesi, ayrıca Norveç’in yapmış olduğu benzer biçimde bu rötuşlamanın yasaklanması da destek olabilecek adımlar. Sadece unutmamak gerekir ki yasaklar ve cezai yaptırımlar bir dereceye kadar güçlü olur. Aslolan mühim olan toplumun bu mevzularda bilinçlenmesi amacıyla eğitim kampanyalarının düzenlenmesi ve doğru rol modellerinin yaygınlaştırılması olacaktır.

İlginizi çekebilir→ Elinde, cebinde, bankada gram altını bulunduranlar aman dikkat! Altın tutarları o tarihte 2 bin liraya çıkacak!→ TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Michael Jackson üzerinde bomba sav: Rahatsız etme davaları tekrardan açılabilir! Sevenleri altüst edecek→ TIKLAYINIZ

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz